Website huyện Nga Sơn http://ngason.gov.vn
Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa http://thanhhoa.gov.vn
Báo Cáo Hoạt Động Nữ Công

 

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG TỪ 20/10/2011 ĐẾN 08/03/2012

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM 2012

 

Căn cứ và thực hiện vào hướng dẫn công tác nữ công năm 2011 của LĐLĐ huyện Nga Sơn và Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2012 của Công đoàn trường TCN Nga Sơn. Nay ban nữ công trường TCN xin được báo cáo hoạt động công tác nữ công từ tháng 10/2011 đến tháng 3/ 2012 như sau:

A/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG NĂM 2011.

I/ Đặc điểm tình hình.

          - Tổng số CB, GV, CNV:        15 người.

          - Tổng số CB, GV, CNV  nữ: 06 người.

- Tổng số nữ Đảng viên:         04người;

   a/ Thuận lợi:

           Ban Nữ công luôn được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Công đoàn trường cũng như Ban Chấp hành Công đoàn ngành và sự quan tâm,chỉ đạo của chi bộ thường xuyên, kịp thời.

           Phần lớn chị em tuổi còn trẻ năng nổ, nhiệt tình, chăm lo công tác chuyên môn, luôn yêu nghề.

          Công đoàn trường thật sự là tổ ấm tình thương, đoàn viên Công đoàn yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống hằng ngày

    b/ Khó khăn:

         Số đoàn viên công đoàn nữ còn ít, trẻ, chưa có kinh nghiệm trong công việc.

         Một số chị em có hoàn cảnh gia đình nhà xa, nuôi con nhỏ, chuyên môn còn hạn chế nên thực hiện chưa nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên và định kỳ.

         Việc làm, tiền lương và những khó khăn trên có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Ban Nữ công.

Điều kiện kinh phí dành cho hoạt động nữ hạn chế.

Cán bộ phụ trách nữ công là kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác nữ còn quá ít

II/ Kết quả thực hiện chương trình công tác nữ công

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục:

Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa(10/10/1946-10/10/2011) 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Nga sơn và 125 năm khởi nghĩa Ba Đình.

Đẩy mạnh phong trào thi đua  “Giỏi việc nước đảm việc nhà”      

Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Tổ chức kỷ niệm  ngày 20/10 và ngày 08/03.

           Số lượt tổ chức: 02 lượt, với 06/06 nữ tham gia.

 Nội dung, hình thức tổ chức: Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 20/10 khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vai trò giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc. Từ đó nâng cao niềm tin, niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước. Tổ nữ công đã họp và thống nhất với ban chấp hành Công đoàn xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngắn ngọn có ý nghĩa, ấm cúng, bổ ích theo chương trình cụ thể:

          * Toạ đàm:

          -  Ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8-3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng 20/10 (toàn thể cán bộ CNVC - LĐ).

          - Báo cáo tổng kết công tác nữ .

           -Tổ chức cho CB nữ tham gia thảo luận theo chủ đề”Vai trò phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”.

2/ Kết quả thực hiện các phong trào thi đua:

- Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”:

+ Nội dung, hình thức: Mỗi giáo viên đều tự trau dồi chuyên môn của mình, tìm hiểu phương pháp và đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh học nghề. Tạo môi trường thân thiện giữa thầy và trò, đánh giá chính xác, công bằng trên tinh thần khuyến khích học sinh tích cực trong học tập, mỗi đồng chí giáo viên dự giờ thăm lớp thường xuyên, thanh tra, tổ chức các chuyên đề dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và vận dụng phương pháp tích cực vào giảng dạy.

+ Số nữ đăng kí thi đua: 06/06 người.

          + Số nữ đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc: 02/06 tổng số nữ trong đơn vị(đ/c Hoa , đ/c Nga)

          + Số nữ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 02/06( đ/c Nga, Dung); cấp tỉnh: 01/06 ( đ/c Nga)

- Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

          + Nêu nội dung, hình thức tổ chức: Đ­ược tổ chức thường xuyên và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lư­ợng công tác và cuộc sống cho đoàn viên Công đoàn.

           + Tổ chức bình xét thi đua 2 giỏi trong năm 2011:

            . Cấp trường: 06 đ/c nữ công đoàn viên đat 100%.

            . Cấp huyện  : 02 đ/c ; Trần Thị Thanh Nga và Mai Thị Hoa đạt 33%.

            - Chất lượng vật chất cũng như­ tinh thần trong Công đoàn viên được nâng lên một cách rõ rệt.               

            - Các CĐV không những hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà còn tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, học giỏi, nhiều gia đình có con đạt học sinh giỏi các cấp như: đ/c Mai Hoa....      

3/ Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nữ nhà giáo:

          - Công đoàn phối hợp với chuyên môn đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho ĐVCĐ như­: tiền lư­ơng, chế độ nghỉ thai sản và các chế độ khác. Xét tăng l­ương kịp thời, đúng thời hạn, đúnh quy định.

          - Công đoàn th­ường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, tạo nên tình cảm gắn bó yêu th­ương và giúp cho CĐV thêm tin yêu vào tổ chức Công đoàn.

      - Lập kế hoạch, tạo điều kiện cho CBĐV thăm quan, nghỉ mát vào dịp hè.

          - Đơn vị đã xây dựng quỹ công đoàn trích từ nguồn thu lái xe.      

          - Triển khai nộp ủng hộ  "Mái ấm công đoàn" 1/2 ngày lương/01 ĐVCĐ.

          - Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn khác:

                 +  Ủng hộ quỹ vì người nghèo: 01 ngày lương/01đ/c.

                 +  Ủng hộ ngày “ Chăm sóc và bảo vệ người tàn tật ”: 01 ngày lương/01đ/c.

4/ Công tác dân số - gia đình - trẻ em và chăm sóc sức khoẻ sinh sản:

          - Số nữ CNVC - LĐ sinh con thứ 3: Không.

- Các hình thức xử lý ở cơ sở: Không.

          - Công tác gia đình và các hoạt động xã hội:

                  + Việc tổ chức các hoạt động nhân ngày gia đình Việt Nam.

5/ Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao  năng lực đội ngữ cán bộ nữ công.

          - Không ngừng khuyến khích CBĐV nữ công đoàn tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Tạo điều kiện cho CBĐV công đoàn tham gia theo học lớp trung cấp chính trị, đặc biệt là CB nữ.

B/ Ph­Ư¬ng h­Ưíng nhiÖm vô c«ng t¸c n÷ c«ng n¨m 2012.

1.  Công tác tuyên truyền giáo dục

     Tiếp tục hoạt động và duy công tác nữ công từ những năm học trước như:

  - Tuyên truyền về chế độ, chính sách.

  - Tuyên truyền về Luật bình đẳng giới.

          - Tổ chức kỷ niệm 8/3 và 20/10: Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vai trò giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc. Từ đó nâng cao niềm tin, niềm tự hào dân tộc, phát huy vai trò trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước.

2. Công tác chuyên môn

- Mỗi CB giáo viên nữ đều tự trau dồi chuyên môn của mình, tìm hiểu phương pháp và đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tạo môi trường thân thiện giữa thầy và trò, đánh giá chính xác, công bằng trên tinh thần khuyến khích học sinh tích cực trong học tập.

- Mỗi đồng chí CB giáo viên dự giờ thăm lớp, thao giảng  thường xuyên 2 tiết/ học kỳ, tổ chức các chuyên đề dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và vận dụng phương pháp tích cực vào giảng dạy.

- Mỗi đồng chí CB giáo viên đăng ký thi đua tuyển sinh: Hệ trung cấp nghề 3 học sinh, hệ sơ cấp 5 học sinh, học nghề thường xuyên 10 học sinh.

3. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nữ nhà giáo:

- Ban nữ công Công đoàn phối hợp với chuyên môn đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho ĐVCĐ như­: tiền thư­ởng, chế độ nghỉ d­ưỡng sức phục hồi sức khoẻ, chế độ nghỉ thai sản và các chế độ khác. Xét tăng l­ương kịp thời, đúng thời hạn, đúng quy định.

          - Công đoàn th­ường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẽ những niềm vui nỗi buồn, tạo nên tình cảm gắn bó yêu th­ương và giúp cho CĐ viên  thêm tin yêu vào tổ chức Công đoàn.

          - Việc xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với nữ đoàn viên công đoàn  được triển khai thường xuyên.

          - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phấn đấu 100% nữ CB giáo viên đạt danh hiệu hai giỏi cấp trường, 33% đạt danh hiệu cấp huyện.

          - Tăng cường bồi dưỡng phát triển Đảng viên  nữ 01 đồng chí trở lên.

          - Tiếp tục lập kế hoạch xây dựng quỹ công đoàn, nữ công của nhà trường.

          -  Lập kế hoạch  cho CBĐV công đoàn tham quan, học hỏi vào dịp hè năm 2012

          - Tiếp tục triển khai ủng hộ quỹ  "Mái ấm công đoàn", các hoạt động xã hội từ thiện.

4.  hoạch hoạt động nữ công hàng tháng.

STT

Tháng

Nội dung

Ghi chú

01

1

Lập thành tích chào mừng ngày Học sinh Việt Nam 9/1, ngày thành lập Đảng 3/2

 

02

2

Đăng ký chỉ tiêu thi đua chuẩn bị Hội nghị CNVC .

Lập kế hoạch cụ thể tổ chức kỷ niệm ngày 8/3

 

03

3

Họp CB giáo viên nữ bàn về phương thức kỷ niệm 8/3,

Tôt chức tọa đàm ngày QTPN 8/3

 

04

4

Phát động phong trào thi đua kỷ niệm ngày 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5

 

05

5

Tiếp tục phát động thi đua kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2012)

 

06

6

Tổ chức gặp mặt tặng quà cho các cháu nhân ngày 1/6 và kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6

 

07

7

Tổ chức thăm hỏi gia đình thương binh liệt sỹ 27/7 của CBGV trong trường.

Chào mừng 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2012)

 

08

8

Động viên CBGV nữ tranh thủ thời gian làm tốt công tác tuyển sinh

 

09

9

Chào mừng Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2012)

Tổ chức gặp mặt trao quà cho các cháu nhân dịp tết trung thu

 

10

10

Kết hợp Công đoàn thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngày kỷ niệm PNVN 20/10

 

11

11

Tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, đăng ký thao giảng 2 tiết/học kỳ chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11

 

12

12

Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12

Hoàn thành hồ sơ, giáo án.

Bình xét thi đua 2 giỏi năm 2012

 

 

 

        TỔ TRƯỞNG TỔ NỮ CÔNG

TrÇn ThÞ Thanh Nga

     T/M BCH CÔNG ĐOÀN

    CHỦ TỊCH

 NguyÔn Ngäc Minh

     

 

Last update : 08/03/2012
 
 
Trang: 1 - Trang sau

Trường trung cấp nghề Nga Sơn

Địa chỉ : Tiểu khu 3 thị trấn Nga Sơn - Nga Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại : (037)3627.878 - (037)2215.211 - Fax : (037)3872.916

Email : tcnngason@gmail.com - Website : http://tcnghengason.edu.vn