Website huyện Nga Sơn http://ngason.gov.vn
Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa http://thanhhoa.gov.vn
Bài phát biểu của học viên nhân ngày khai trường

BÀI PHÁT BIỂU CỦA  HỌC VIÊN

TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo; các bác, các cô, chú cán bộ công nhân viên!

Kính thưa các anh - chị; các bạn học sinh, sinh viên thân mến!

Lời đầu tiên em xin thay mặt cho tất cả các bạn tân sinh viên, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các quý vị đại biểu, quý thầy - cô giáo, cùng các anh - chị,  các bạn học sinh, sinh viên có mặt trong Lễ khai giảng trang träng nµy.

Em xin tự giới thiệu: em tên là Ph¹m v¨n Toµn

          Là sinh viên lớp: KIII- Khoa ®iÖn c«ng nghiÖp

Em rất vinh dự và tự hào khi được thay mặt cho tất cả các bạn hoc sinh và được phát biểu đôi lời cảm nghĩ của mình.

Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bác, các cô chú cán bộ, công nhân viên, cùng các anh - chị, các bạn học sinh thân mến!

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, em đã có ước mơ mình sẽ phấn đấu trở thành mét ng­êi thî ®iÖn giái Sự có mặt của Trường TCN Nga son vµ sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong những năm qua đã để lại ấn tượng tốt cho các bậc phụ huynh, cho HS bậc học phổ thông trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình tìm hiểu về trường