Website huyện Nga Sơn http://ngason.gov.vn
Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa http://thanhhoa.gov.vn
GDQP2016
Một giờ giảng dạy bộ môn GDQP năm học 2016-2017
Kg12016-2017
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016-2017
TBTS1
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017
26-3-2016
Hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3-2016
Kế hoạch hoạt động Đoàn tháng 2/2016
Sơ kết HK1 2015-2016
Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016

Trường trung cấp nghề Nga Sơn

Địa chỉ : Tiểu khu 3 thị trấn Nga Sơn - Nga Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại : (037)3627.878 - (037)2215.211 - Fax : (037)3872.916

Email : tcnngason@gmail.com - Website : http://tcnghengason.edu.vn